Kvalitet

Meet your future Groups arbetssätt och ledningssystem är ISO-certifierade enligt ISO9001 Kvalitet och ISO14001 Miljö. Vi bedriver ett systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete med ständiga förbättringar och avvikelsehantering där såväl kunder, konsulter, kandidater och kollegor deltar.